22 Aralık 2009

APART • MAN
Sevgili İmkanmekan Sakinleri ,

İmkanmekan, kentlerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik küçük ölçekli müdahale olanaklarını araştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Ocak 2007’den beri çalışan bağımsız bir oluşumdur. İmkanmekan grubu bu çerçevede kamuoyunun ilgisini kamusal mekana çekebilmek adına alternatif tasarım ve uygulama süreçleri ile yeni tasarım ve üretim biçimlerini denemektedir.

Eylül 2009’dan bu yana, çalışmalarına İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nn desteği ile devam eden İmkanmekan grubu, bu proje kapsamında dördü tasarım atölyesi olan yedi etkinlik, İmkanmekan web sitesi ve kamusal mekan tasarımına ilişkin yazılar ve projelerden oluşan kitabını 2010 yılı sonunda tamamlayacaktır.

Bu dört tasarım atölyesinden biri olan APART • MAN Atölyesi , 06 Şubat 2010 tarihinde gerçekleşecektir. Atölyenin amacı kentte ikametin en yaygın biçimi olan 'apartman'ın olanaklarını kamusal mekan perspektifinde tekrar düşünmektir.

APART • MAN atölyesi 06 Şubat 2010 tarihinde, sizi gündelik hayatın içinde ve kamusal mekanın hemen eşiğinde ; giriş katında, çatı kotunda, sokak veya arka bahçe ile ilişkisinde, sağır cephesinde belki balkonlarında hatta bizzat kurgusal olarak ele alınışında hangi 'imkan'ları sunabileceğini yeniden düşünmeye çağırıyor.

Atölye'ye katılım için bir A2 poster ve bir digital sunum (A3 pdf) yeterlidir.

Posterler, 18 Ocak 2010 tarihine kadar imkanmekan@gmail.com
adresine gönderilmelidir.

Atölye, digital sunumun ardından kamuoyuna açık olarak gerçekleşecek ve tasarımcıların katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı ile tamamlanacaktır.

Yuvarlak masa toplantısı ve öneriler daha sonra atölye kitapçığında yayınlanacaktır.Çağrışımlar ve Bağlantılar ...

Rear Window - Opening Scene
Nouvelle Vague - Godard (1990) Passage
Smoke - Auggie's Photo Collection
The Apartment - 1960
Fa Yeung Nin Wa - Yumeji's Theme

04 Aralık 2009

Kamusal Mekan için Eylem Tasarımı - Yuvarlak Masa Söyleşileri 03

Yarın (5 Aralık, Cumartesi) bir süredir gerçekleştirdiğimiz “Yuvarlak Masa Tartışmaları”ndan üçüncüsü için bir araya geliyoruz.

Bu toplantıda, bir anlık ya da kısa süreli eylemlerin tasarlanabilirliğini, kent ölçeğinde bu tür eylemsel müdahalelerin etkisini, farklı biçimlerini, -özellikle yakın çevremiz için- yapılabilirliğini, bu tip eylemleri kimin yaptığı, kimin katıldığı, kentsel hafızada kendilerine nasıl birer yer edindikleri ve benzeri bir çok konuyu tartışacağız.

Toplantının özetini kısa bir süre sonra imkanmekan blogunda okuyabilirsiniz.

02 Aralık 2009

KARAKÖY RIHTIM CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM ATÖLYESİ İLK PROJELER

Atölye 21 Kasım Cumartesi günü beş grubun katılımıyla tüm güne yayılarak gerçekleşti. Günün sonunda, Pelin Derviş,İpek Akpınar, Eylem Erdinç, Ömer Kanıpak, Cevdet Erek ve Boğaçhan Dündaralp de projeler üzerine tartıştığımız bölüme katıldılar. Projeleri ekiplerden iki haftalık bir süre içinde geliştirmeleri ve sonlandırmaları, bir metinle birlikte imkanmekan@gmail.com'a yollamaları bekleniyor.

ATÖLYE GÜNÜ GRUPLARIN İLK ÖNERİLERİ


AVŞAR-IŞIK GRUBUNUN PROJE ÖNERİSİORHAN-AHMET-CEREN GRUBU PROJE ÖNERİSİ


İPEK-ENİSE-UTKU GRUBU PROJE ÖNERİSİ


TUTKU-GÜRBEY-DİDEM GRUBU PROJE ÖNERİSİALİ-NUR-ONUR GRUBU PROJE ÖNERİSİ