04 Kasım 2009

KARAKÖY RIHTIM CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM ATÖLYESİ


Karaköy İstanbul’un en karakteristik topografyaya ve konuma sahip bölgelerinden biridir. Boğaz'la ve Haliç'le olan ilişkisi, kentin ticaret, kültür, endüstri merkezlerine yakınlığı, kent belleğinin ve kimliğinin oluşumdaki etkileri açısından da Karaköy önemli bir konumdadır.

Karaköy Rıhtım Caddesi ise Karaköy Limanı ve Galata Köprüsü arasında kalan, içinde geçici bir iskele bulunan kentin önemli açık alanlarından biridir. Bu kamusal mekanın mevcut durumunu sorun ve potansiyelleriyle değerlendiren küçük ölçekli/ölçeksiz/düşük ölçekli müdahale önerilerinin ve bu önerilerin hayata geçmesi için gerekli senaryoların (işbirlikleri, yerel yönetimler,sponsorluklar...vb.) üretilmesi atölyenin konusudur.

imkanmekan, 2007'den beri cevaplarını aradığımız "kentsel mekanda küçük ölçekli müdahalelerle yaşam kalitesini artırma çalışmaları bu düzlemde ne kadar etkili ve faydalı olabilir" sorusu üzerine birlikte düşünmek, ilgili deneyimlerinizi, daha da önemlisi fikirlerinizi paylaşmak ve birlikte proje üretmek için sizi 21 Kasım 2009 Cumartesi günü 10:00-17:30 arasında, seçeceğiniz bir veya iki takım arkadaşınızla birlikte davet ediyor. Katılıp katılamayacağınızı ve seçtiğiniz takım arkadaşlarınızı 10 Kasım 2009 tarihine kadar imkanmekan@gmail.com adresine iletmeniz bekleniyor. Sonuç projeler Karaköy Rıhtım Caddesi'nde ki kamusal mekanların sizin gördüğünüz sorunları ve veya kamusal mekan olarak potansiyelleri üzerine kurgulanabilir.

15 Kasım 2009 tarihine kadar seçtiğiniz alana ilişkin bir fikir posterini imkanmekan@gmail.com adresine iletmeniz gerekiyor. Poster istediğiniz boyutta sadece seçtiğiniz alana ilişkin görselleri ve grup ve yer isim bilgilerini ya da görseller ile beraber yapacağınız projeye ilişkin ilk fikirlerinizi içerebilir. Temel amaç diğer davetli katılımcılara hangi alanda ve neye odaklanarak çalışacağınızı göstermek ve alanla ilgili ön hazırlığı yapmış olmak.
Atölye çalışmasına katkıda bulunabilecek okuma ve imajların olduğu bir dosya sistemi için size dropbox'tan bir davet gelecek onu kabul ederek dosyalara ulaşabilirsiniz.21 Kasım 2009 programı
10:00-10:30 imkanmekan giriş sunumu-kavramsal çerçeve
10:30-16:30 projelerin geliştirilmesi ve her ekibin max. iki A2 boyutunda poster ve sunum hazırlaması
16:00-17:00 proje sunuşları
17:00-18:00 sergi ve değerlendirme

Görüşmek üzere,
imkanmekan

Hiç yorum yok: