12 Mart 2007

imkan mekan

İmkan/mekan, kente yönelik “kamusal” tasarım pratiğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve kentlerdeki yaşam kalitesini küçük ölçekli müdahalelerle arttırmak amaçlarıyla yola çıkmıştır. Yaratıcı fikirlerin birlikte tartışıldığı ve geliştirildiği bir platform olarak düşünülen imkan/mekan, atölye çalışmaları, açık tartışmalar ile internet üzerinden geliştirilecek bir veritabanı ile çalışacak. Fikir düzeyindeki çalışmaların uygulanabilirliğini ve tasarımın kolektif bir çabayla geliştirilmesinin imkanlarını tartışmaya olanak tanıyan imkan/mekan etkinliklerinin ilki 14 Mart 2007 Çarşamba 18:30-21:30, İTÜ Taşkışla’da gerçekleştirilecektir.
Düzenleyenler. Evren Uzer, Bilge Kalfa, Okay Karadayılar ve Şebnem Şoher, imkanmekan@gmail.com

Hiç yorum yok: