16 Mart 2007

90” 60” 90”: Beşiktaş Üstgeçit Projesi

Sorun: Olmayan yaya geçidinin kullanılması, insanların inatla onlara olmayan yeşili beklemesi, varolan ve kullanılmayan üstgeçide dair gerçekler:

  1. Aslında daha kısa
  2. İşporta imkanı
  3. Daha uzun bir hayat
90” - olmayan yaya geçidi
60” - olan üst geçit

Malzemeler: Kronometre, metal pano, yapışan harfler
Yöntem:
  1. Kronometre ile iki geçiş ölçül…
  2. Panoya sonuçları (zamanı) yapıştır…
  3. Parmaklıklara monte et…

Beşiktaş eylem planı !?!
Problemi problem haline getirmek
İçinde bulunulan duruma ilişkin farkındalık yaratmak

Malzemeler:
  1. Asfalt üzerine pembe yaya geçidi çizgileri
  2. Bir adet cankurtaran kulesi (serbest açık kullanım)


İstiklal eylem planı !?!
Tanımlanamayan yuvarlak nesne
  1. Aşama: Jenerik durumlar üzerinden noktasal eylem/yerleştirme ile içinde bulunulan duruma ilişkin farkındalık geliştirme
  2. Aşama: Kamusal alan içinde özelin inşası üzerine eylem/yerleştirme
Proje Grubu:
Özlem Berber
Onur Kemal Kösedağ
Gamze Bilman
Hande Sermet
Nazlı Tümerdem
İsmail Sevim

Hiç yorum yok: