18 Ekim 2009

kamusal mekanda bellek, 17 Ekim 2009

İstanbul 2010 tarafından desteklenen ilk imkanmekan etkinliği 17 Ekim 2009'da İTÜ Taşkışla'da söyleşi biçiminde kamusal mekanda bellek üzerine yapıldı. Cem Kozar'ın Turgut Saner ile birlikte yürüttükleri Hayalet Kentler projesini sunduğu, Ali Taptık ve Pınar Arslan ile imkanmekan ekibi tarafından gerçekleştirilen söyleşide, kentte hatırlanan, kaybolan ve unutulanlar ve küçük ölçekli müdahalelerin kentsel hafızadaki yeri üzerine konuşuldu.

Hiç yorum yok: