22 Aralık 2009

APART • MAN
Sevgili İmkanmekan Sakinleri ,

İmkanmekan, kentlerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik küçük ölçekli müdahale olanaklarını araştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Ocak 2007’den beri çalışan bağımsız bir oluşumdur. İmkanmekan grubu bu çerçevede kamuoyunun ilgisini kamusal mekana çekebilmek adına alternatif tasarım ve uygulama süreçleri ile yeni tasarım ve üretim biçimlerini denemektedir.

Eylül 2009’dan bu yana, çalışmalarına İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nn desteği ile devam eden İmkanmekan grubu, bu proje kapsamında dördü tasarım atölyesi olan yedi etkinlik, İmkanmekan web sitesi ve kamusal mekan tasarımına ilişkin yazılar ve projelerden oluşan kitabını 2010 yılı sonunda tamamlayacaktır.

Bu dört tasarım atölyesinden biri olan APART • MAN Atölyesi , 06 Şubat 2010 tarihinde gerçekleşecektir. Atölyenin amacı kentte ikametin en yaygın biçimi olan 'apartman'ın olanaklarını kamusal mekan perspektifinde tekrar düşünmektir.

APART • MAN atölyesi 06 Şubat 2010 tarihinde, sizi gündelik hayatın içinde ve kamusal mekanın hemen eşiğinde ; giriş katında, çatı kotunda, sokak veya arka bahçe ile ilişkisinde, sağır cephesinde belki balkonlarında hatta bizzat kurgusal olarak ele alınışında hangi 'imkan'ları sunabileceğini yeniden düşünmeye çağırıyor.

Atölye'ye katılım için bir A2 poster ve bir digital sunum (A3 pdf) yeterlidir.

Posterler, 18 Ocak 2010 tarihine kadar imkanmekan@gmail.com
adresine gönderilmelidir.

Atölye, digital sunumun ardından kamuoyuna açık olarak gerçekleşecek ve tasarımcıların katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı ile tamamlanacaktır.

Yuvarlak masa toplantısı ve öneriler daha sonra atölye kitapçığında yayınlanacaktır.Çağrışımlar ve Bağlantılar ...

Rear Window - Opening Scene
Nouvelle Vague - Godard (1990) Passage
Smoke - Auggie's Photo Collection
The Apartment - 1960
Fa Yeung Nin Wa - Yumeji's Theme

Hiç yorum yok: