04 Aralık 2009

Kamusal Mekan için Eylem Tasarımı - Yuvarlak Masa Söyleşileri 03

Yarın (5 Aralık, Cumartesi) bir süredir gerçekleştirdiğimiz “Yuvarlak Masa Tartışmaları”ndan üçüncüsü için bir araya geliyoruz.

Bu toplantıda, bir anlık ya da kısa süreli eylemlerin tasarlanabilirliğini, kent ölçeğinde bu tür eylemsel müdahalelerin etkisini, farklı biçimlerini, -özellikle yakın çevremiz için- yapılabilirliğini, bu tip eylemleri kimin yaptığı, kimin katıldığı, kentsel hafızada kendilerine nasıl birer yer edindikleri ve benzeri bir çok konuyu tartışacağız.

Toplantının özetini kısa bir süre sonra imkanmekan blogunda okuyabilirsiniz.

Hiç yorum yok: